mütləqiyyət

mütləqiyyət
is. <ər.> Ali dövlət hakimiyyətinin bir nəfərin – padşahın əlində olduğu idarə üsulu, qeyri-məhdud monarxiya, mütləq hakimiyyət. İnqilabi hərəkat geniş- lənərək mütləqiyyəti daha artıq sarsıtdıqca mətbuat və söz azadlığı üçün nisbətən geniş şərait yaranır. M. İ..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • mütləqiyyətçi — is. Mütləqiyyət tərəfdarı; mütləqiyyətə əsaslanan …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • mütləqiyyət — ə. bütün hakimiyyətin bir adamın əlində olduğu dövlət quruluşu monarxiya …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • mütləq — z. <ər.> 1. Labüd, şübhəsiz, əlbəttə, yəqin, hər halda. Həqiqət axtarılan yerdə də mütləq ixtilaf olur. C. M.. <İsmət:> Getmiş, artıq əsər yox qəhrəmandan; Mütləq məni eyləyirmiş imtəhan. H. C.. // Hər necə olur olsun, hər bir halda,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • idarə — ə. 1) rəhbərlik etmə; 2) ictimai və ya dövlət işlərinə rəhbərlik edən orqan; 3) kontor; 4) üsul, quruluş. İdarei inzibatiyyə inzibati idarə; idarei müstəbidə mütləqiyyət, istibdad ibarəsi (bir şəxsin dövləti təkbaşına idarə etməsi); idarei… …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • istibdad — ə. zülm, mütləqiyyət …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • dekabrist — <rus.> tar. 1825 ci ildə dekabrın 14 də Rusiyada təhkimçilik üsulu və mütləqiyyətə qarşı bir qrup zadəgan tərəfindən qaldırılmış inqilabi üsyanın iştirakçısı. Dekabristlər üsyanı. – <Peterburq ali məktəb tələbələrinin> o zaman… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • despotizm — <yun.> 1. İstibdada əsaslanan dövlət quruluşu; qeyri məhdud hakimiyyət; istibdad, mütləqiyyət. 2. məc. Zülmkarlıq, müstəbidlik, zülm. Məlumdur ki, elm və mədəniyyət geniş yayıldıqdan sonra despotizm, fanatizm . . artıq yaşaya bilməzlər. M.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • devirmək — f. 1. Altını üstünə çevirmək, başıaşağı etmək. Qazanı devirmək. Stolu devirmək. 2. məc. Yıxmaq, hakimiyyətdən məhrum etmək, ortadan qaldırmaq, ləğv etmək. Mütləqiyyəti devirmək. Burjuaziyanı devirmək. – İndi artıq yıxıldı, batdı qanlı saraylar;… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ekonomizm — <yun.> tar. XIX əsrin axırlarında və XX əsrin əvvəllərində rus sosialdemokratları arasında meydana gəlmiş opportunist cərəyan (bu cərəyan tərəfdarlarının fikrinə görə, fəhlə sinfi yalnız öz iqtisadi vəziyyətini yaxşılaşdırmaq üçün mübarizə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • inqilabi — sif. 1. İnqilaba aid olan, inqilab mahiyyəti daşıyan, inqilab ruhlu. İnqilabi bayram. İnqilabi himn. İnqilabi mahnılar. – «Molla Nəsrəddin» inqilabi demokratizmin ifadəçisi və mərkəzi idi. M. İ.. Texnoloji institutda çoxdan bəri inqilabi əhval… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”